_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ_ۀ

صدای حق را سکوت باطل در آن دل شب چنان فروکشت


که تا قیامت دراین مصیبت گلو فشار
م

/ 8 نظر / 13 بازدید
شبنمکده

حق حق مرغان چو هق هق می شود بالشان آیینه دق می شود بد تر از آن اینکه کرکسزاده ای هد هد مرغان عاشق می شود * از خودت ابتدا شکایت کن زاهدا چند خرق عادت کن برو اول ولی شو ای والی بعد از آن صحبت از ولایت کن

رضا

گوین خلایق که به دیوانه رقم نیست من گشتم دیوانه توکلت علی الله

مهرداد

امشب ز غمت ميان خون خواهم خفت و اين پريود خونبهاي نامردمان است خودمم نفهميدم چي گفتم

سنگ صبور

که تا قیانت در این مصیبت گلو فشاریم همه....

b-m

گلو فشارم

آمِد

غمزده شهر توام با دلی بی دل لایقش دانی یا نه شهروندت شده ام