زذیلت

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

 

یکی از رذیلتها حرف بردن آوردن بین آدما و بدگوییه بمنظور خراب کردن دیگران مخصوصا اگه چاشنی دروغش زیاد باشه و از روی حسادت بخاطر خراب کردن دیگری یا تبرئه کردن یه سری اعمال کثیف خود. 

فکر کن یکی از همین فاعلهای رذیلت در ظاهر دوستت باشه که ریا و درویی هم بهش اضافه میشه.

حالا واقعاآدم حق نداره به یه همچین موجود رذل و کثیفی بگه ج ...ن ...د ...ه؟!

شَر هر چی موجود رذل و دررو و کثیفه از شما دور بادچون ممکنه تبعات عمل زشتشون حتی تا سالها روی زندگی شما و روابطتون با دیگران تاثیر بذاره.

/ 2 نظر / 16 بازدید