-می دونی حالم خوب نبود.

 

=اهوم می دونم.

-همیشه هر کی بهم نیاز داشت بودم.حالا که من نیاز دارم هیچکی پشتم نیست.

=خوب...این مشکل تواِ نه بقیه.چرا فکر می کنی کسی باید پشتت باشه.چرا باید به کسی نیاز داشته باشی.به دیگران چه ربطی داره مشکل تو. ما ههمون تنهاییم...تنهای تنها...اینو گاهی یادت میره.

حالا بباید فکر کنیم.راههای زیادی هست برای پولدار شدن.حتما یکیش

هم راه ماست.من می دونم ما موفق می شیم بدون اینکه کسی پشتمون باشه.فراموش کن دیگران رو.

- نمی دونم شاید.

=شایدی در کار نیست حتما.اول به خودت ایمان داشته باش.

/ 2 نظر / 33 بازدید
یوسف به فردین1

واقعا هممون تنهائیم عزیز و باید بسوزیم و بسازیم چرا که حضورها و کنارها صرفا مقطعی است چه در ماندن و درک نکردن باشد و چه در نماندن و رفتن به هر حال مقطعی است زنده بمان تا ببینیم چی پیش میاد...

یوسف

ببخشید نام کامنت توسط خود سیستم کپی شده بود