چقدر تنها شدم.... .

      چقدرتنهام....... .

            چقدر ........ .

/ 3 نظر / 30 بازدید
رضا

درکت می کنم. باور کن.

آمد

بدون هيچ حرفي بر اساس بي عنواني اين پستت فقط بايد بگم خوندم و خوندم.