<<این جهان برای کسی که فکر می کمند،کمدی است و برای کسی که حس می کند تراژدی است>>

هاریس والپل

/ 4 نظر / 15 بازدید
ارژنگ

و برای کسی که صبح تا شب جان می کند تا در نهایت سر گرسنه پایین نگذارد ، جهنم.

b-m

حیف که از واقعیت هم واقعی تره این حرف