خیانت یا وفاداری مساله اینست

-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-

چه دزدومونا باشی چه ربکا آخرش کشته میشی.

فرقش اینه که دزدوموناتو برزخ  هم  تا فیها خالدونش میسوزه که بناحق مُرد  با یه تهمت چه اهمیت داره قاتل بعد مرگ مقتول  بفهمه اشتباه کرده.

ولی ربکا نه... .

/ 0 نظر / 15 بازدید