دلتنگی های شادی

_ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ __ _ _ _ _

توی غمام دوست دارم همیشه تنها باشم.همه تنهایی ها  برای خودم.اوج دلتنگی من در شاد ترین لحظاتم میباشد وقتی که جای هر یک از عزیزانم در کنارم خالیست تا تمام آن لحظات را با آنها به اشتراک بگذارم.

در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است... - ... مثل تنها مردن !(شریعتی)

پ ن:کاش تمام تجربه های خوب زندگیم با تو بود.


/ 4 نظر / 17 بازدید
مورچه

کاش تمام زندگی ام تجربه های خوب ِ با تو بود.

مهرداد

نمیشه که تجربه با هر کس داری برای همون نوشته شده ولا غیر نمیتونی هر کی اومد تو زندگیت تموم تجربه های خوب زندگیتو برای اون بخوای هر چند خوبه

شادی

دریادریا بالا آمد آنقدر که در قاب پنجره جای گرفت نمی دانم شاید هم پنجره پایین رفت تا دریا را به من نشان بدهد بالاخره از این اتفاق ها می افتد وقتی که تو باشی. حالا که نیستی من به پرندگان حق می دهم که نخوانند همین طور به خورشید که مضحک و منگ مثل یک دلقک دیوانه از کوچه ها بگذرد... خوب بود ولی درک ردنش واسم سخته