دردم از یار است و درمان نیز هم

/ 4 نظر / 20 بازدید
مرضی

خوشحالم که کسی رو دوست داری [گل]

نگار پورشعبان

این همون جاست که می گه.............ای گنج نوش دارو بر خستگان نظر کن..مرهم به دست و مارا مجروح می گذاری[گل]

[دلقک][سبز]

[سبز]