شاید توضیح آن ممکن نباشد. در زندگی تو چیزهای معیّنی برایت اهمیّت دارند؛ چرا که مهم اند. اعمال تو بی شک برایت اهمیّت دارند، امّا برای من دیگر هیچ چیز مهم نیست، نه اعمال خودم، نه اعمال هیچ یک از مردم دور و برم. با این حال، به زندگی ام ادامه می دهم؛ چرا که از خود اراده دارم؛ چرا که در سراسر عمر اراده ام را جلا داده ام تا آنجا که اکنون ناب و سالم است و دیگر پروای این ندارم که هیچ چیز مهم نیست. اراده ی من جنون زندگی ام را جبران می کند./دون خوآن

/ 6 نظر / 21 بازدید
Nader

سلام خیلی اتفاقی خواندمت جور عجیبی از دل می گویی. دوست داشتمشان. سالهای گذشته را بیشتر [لبخند]

مسعود

اوییییییییییییییییییییی ببخشید آبجی یا الله.....[خنده] من اومدم اما مثل اینکه تو نیستی خیلی وقت ازت خبری نداشتم می خوای تو دنیای نوین من عضو بشی بدو بیا نگو نگو نه نمیشه با هر کفشی هم اومدی عیبی نداره کلبه ما صفا داره [زبان] لینکت می کنم[گل]

پری دریایی

مگر نمي داني که بزرگترين دشمن آدمي فهم اوست!!! پس تا ميتواني خر باش تا خوش باشي. با عرض سلام و احترام بابا با معرفت حالا ديگه نمياي استقبال! آب دستته بذار زمين بيا استقبال من! پري دريايي! ناز نوشت هم نذاری دعا میکنم کچل شی.

مسعود

........♥#########♥ .....♥#############♥ ...♥###############♥ ..♥#################♥..................♥###♥ ..♥##################♥..........♥#########♥ ....♥#################♥......♥#############♥ .......♥################♥..♥###############♥ .........♥################♥################♥ ...........♥###############################♥ ..............♥############# کلبه ############♥ ................♥####### آپدیت شد ############♥ ..................♥#######################♥ ....................♥####################♥ ......................♥#################♥ ........................♥##############♥ ...........................♥###########♥ .............................♥#########♥ ...............................♥#######♥ .................................♥#####♥ ...................................♥###♥ .....................................♥#♥ .......................................♥ بیا وبم که ترکوندم[نیشخند]

مرضی

اراده خوبه... بهش ایمان دارم