من ندانستم از اول که تو بی مهر و وفایی عهد نابستن از آن به که ببندی و نپایی

/ 2 نظر / 19 بازدید
فلیس

یادمه که یه زمانهایی بحث سر سانسور و تایید اینجا خیلی داغ بود